صبا نفت

طراحی ساختمان اداری تجاری صبا نفت بر اساس توجه به تاریخ و شکل گیری فضای شهری سایت انجام شده است. طراحی داخلی واحدها نیز برای بهره گیری حداکثری از نور طبیعی انجام شده است.

شرکت صبانفت

شركت مهندسی و ساختمانی صبانفت  ، با هدف فعالیت در بخش ساختمان تأسیس و پس از طی مراحل رشد و توسعه، اکنون به یكی از شركت های بزرگ و فعال ساختمانی در سطح كشور تبدیل شده است.

بلوار کشاورز

بلوار کشاورز در منطقه ۶ شهرداری تهران واقع است. علت نام گذاری این خیابان به بلوار کشاورز، مجاورت ساختمان پیشین وزارت کشاورزی ایران با آن است.ساختمان مورد اشاره هم‌اکنون ساختمان قوه قضاییه است .

ایده طراحی

با توجه به سابقه سایت و موقعیت قرارگیری ساختمان جدید ، ایده طراحی بر مبنای ترکیب فضای معماری وشهری لحاظ شده است. فضای شهری از بلوار کشاورز به درون ساختمان امتداد یافته است. این فضای شهری تا تراز روی تجاری با کافه ها و رستوران ها ترکیب شده است. سپس در تراز میانی ساختمان یک پلازای عمومی برای واحدهای اداری شکل داده است.

طراحی ساختمان اداری

ساختمان اداری صرفا ساختمانی برای فعالیت حرفه ای نیست. طراحی ساختمان اداری در ترکیب با فضاهای باز و در ادامه فضای عمومی شهری دیده شده است.

طراحی داخلی اداری

در شکل دادن به فضای داخلی واحدهای اداری پلان های باز اداری لحاظ شده است. طراحی داخلی اداری برای استفاده حداکثری از نور طبیعی انجام شده است. در طراحی داخلی اداری فضاهای عمومی و اتاق های کار تنها با یک پارتیشن شیشه ای از یکدیگر تفکیک شده اند. لذا تمامی فضاها از نور مناسب بهره مند هستند.