ضوابط طراحی پارکینگ

نویسنده : Shahab Mirzaean

ژوئن 10, 2018

۱ دیدگاه

ضوابط تامین پارکینگ در پهنه سکونت

تأمین پارکینگ برای کلیه­ واحدهای مسکونی، در پهنه­ سکونت، متناسب با اندازه واحد مسکونی (سطح خالص واحد مسکونی) طبق جدول شماره­ 1 الزامی است. همچنین تعداد پارکینگ مورد نیاز برای خدمات پشتیبان سکونت، در واحدهای انتفاعی محلات مسکونی، طبق جدول شماره 2 است.

طراحی پارکینگ مسکونی

طراحی پارکینگ مسکونی

­ تبصره­ 1: در پهنه های مسکونی (R)، احداث صرفاً یک واحد پارکینگ مزاحم به صورت یک به یک، بلامانع است.

تبصره­ 2: پارکینگ مزاحم منوط به این که متعلق به یک واحد باشد و مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکند، بلامانع است.

تبصره­ 3: توسعه­ رَمپ دسترسی پارکینگ به خارج را از مرز قطعات (پلاک­ها) بعد از رعایت برهای اصلاحی و در فضای عمومی هم‌جوار (فضای پیاده ­رو)، مطلقاً ممنوع است.

تبصره­ 4: پیش­بینی راه­های ورودی مجزا برای دسترسی به فضای پارکینگ (رَمپ) و ورودی پیاده به ساختمان، در اراضی و املاک با بر 6 متر و بیشتر، الزامی است.

تبصره­ 5: چیدمان پارکینگ در فضاهای مربوطه، باید به گونه ­ای باشد که امکان تردد و استفاده از آسانسور توسط ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق مقررات ملی ساختمان به سهولت انجام پذیرد.

ضوابط پارکینگ در پهنه ­های فعالیت و مختلط

ضوابط احداث پارکینگ برای کارکنان و مراجعان در پهنه ­های فعالیت و مختلط بر اساس نوع و مقیاس فعالیت (محلی و ناحیه ­ای، منطقه ­ای و فرا منطقه‌ای و شهری) طبق جداول شماره­ 3 و 4 است.

جدول شماره 3: تعداد پارکینگ­های مورد نیاز در پهنه­ های مختلط (S) بر حسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد

ضابطه پارکینگ

ضابطه پارکینگ

تبصره­ 1: در زیر پهنه­ مختلط تعداد پارکینگ­های مورد نیاز ساختمان­ها و مجتمع­ها یی که از کاربری­های متفاوت برخوردارند، معادل مجموع تعداد حداقل پارکینگ­های لازم برای هر یک از انواع کاربری­هاست.

تبصره­ 2: ایجاد پارکینگ مزاحم یک به یک، در صورتی که مزاحمتی برای سایرین ایجاد نکند، در کاربری­های غیر مسکونی پهنه ­های فعالیت و مختلط، بلامانع است.

جدول شماره 4: تعداد پارکینگ­های مورد نیاز در پهنه­ های مختلط (M)• بر حسب نوع فعالیت و مقیاس عملکرد

ضابطه تامین پارکینگ

  • تعداد پارکینگ برای واحدهای مسکونی در پهنه­ مختلط، مشابه ضوابط مربوط به پارکینگ در پهنه­ سکونت است.
  • میزان پارکینگ­های مورد نیاز هر زیر پهنه، معادل مجموع تعداد واحدهای پیش­بینی شده بخش کارکنان و مراجعان خواهد بود.

ضوابط پارکینگ در پهنه ­های حفاظت

ضوابط احداث پارکینگ در زیر پهنه ­های فضاهای سبز عمومی (G1)، شامل انواع پارک­ها، طبق جدول شماره­ 6 است. تأمین پارکینگ مورد نیاز کاربری­های مجاز به استقرار در زیر پهنه­ ها حفاظت (G3)، ضروری بوده و به ازای هر صد متر مربع زیر بنای مفید، تأمین دو پارکینگ برای مراجعان و کارکنان الزامی است.

جدول شماره­ 5: ضوابط پارکینگ در فضاهای سبز عمومی و پارک­ها با مقیاس عملکردی متفاوت در پهنه­ های حفاظت

ضابطه طراحی پارکینگ فضای سبز

تبصره­ 1: در صورت استفاده از فضاهای زیر سطحی پارک­ها برای احداث پارکینگ، در حداکثر 30٪ مساحت پارک مجاز است، مشروط بر این که سطح همکف پارک، به فضای سبز اختصاص یابد.

تبصره­ 2: شهرداری تهران مکلف به احداث پارکینگ (با مشارکت بخش خصوصی) در پارک­های جدید بوده و در پارک­های کنونی نیز در صورت مشارکت بخش خصوصی با حفظ مالکیت عموم و استفاده­ انحصاری برای پارکینگ، باید نسبت به احداث پارکینگ مکانیزه اقدام کند.

  • به منظور تأمین پارکینگ­های عمومی مورد نیاز شهر به عنوان یکی از فضاهای خدمات عمومی، در کلیه­ی پهنه ­های استفاده از اراضی (به استثنای پهنه­ G و R24 و کلیه قطعات و پلاک­های دارای رأی باغ)، احداث پارکینگ عمومی در قطعات با حداقل مساحت 1000 متر مربع (طبق سند مالکیت) با تأیید شهرداری منطقه مجاز است. اولویت برای محل احداث پارکینگ­های مذکور در کنار پارکینگ­های شهری، مراکز و گستره­ های کار و فعالیت (خصوصاً در مقیاس منطقه­ای و فرا منطقه‌ای) است. شهرداری تهران موظف است برای احداث پارکینگ­های مورد نظر، با مشارکت بخش خصوصی و طبق ضوابط مصوب کمیسیون ماده­ 5 شهر تهران، (به ویژه بند یک صورت‌جلسه‌ی شماره­ی 436) طی برنامه ­ای اقدامات لازم را به عمل آورد نحوه‌ی تملک یا آزادسازی عرصه­ این فضاها و یا مشارکت با مالکین این گونه کاربری­ها در اجرای این بند، طبق ضوابط و مقررات حاکم بر فضاهای خدمات عمومی است.

تبصره­ 1: سایر ضوابط و جزئیات پارکینگ­های عمومی، طبق بند یک صورت جلسه­ شماره­ 436 کمیسیون ماده­ 5 است.

تبصره 2: حداقل مساحت ملک برای احداث پارکینگ­های طبقاتی محله­ای به صورت رَمپی، 300 متر مربع (بر اساس صورت جلسه­ شماره 502 کمیسیون ماده 5 شهر تهران) و برای پارکینگ­های مکانیزه­ محله ­ای، 50 متر مربع است.

  • در کلیه محورها و محدوده ­هایی (پیاده راه‌ها، بزرگراه­ها، میدان­ها و تقاطع­ها) که امکان احداث و یا بهره­ برداری از پارکینگ در واحدهای ساختمانی مربوطه فراهم نباشد، شهرداری تهران موظف است متناسب با شرایط و رعایت حقوق مکتسبه و صرفه و صلاح شهرداری، با سرمایه­ گذاری بخش خصوصی، ضمن بسترسازی لازمه برای تأمین قطع پارکینگ مورد نیاز، بر اساس مفاد مربوطه اقدام کند.

تبصره: ضوابط و مقررات منطقه ­ای پیاده ­روها و مسیرهای دوچرخه با توجه به ویژگی­ها و تمایزات منطقه­ای تدوین و پس از تأیید و تصویب کمیسیون ماده­ 5 شهر تهران، اجرای آن از سوی شهرداری ضروری خواهد بود.

  • در کلیه­ زیر پهنه­ های استفاده از اراضی، تأمین 5 درصد از کل ظرفیت پارکینگ به منظور استفاده ­معلولین، ضمن رعایت مفاد مصوبه­ «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرو معلولین«، مورخ 08/03/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، الزامی است.
  • شهرداری موظف است برای توسعه­ پارکینگ­های طبقاتی رمپی و یا مکانیزه محله­ای منطقه ­ای و شهری، با اولویت جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی و اعمال تسهیلات تشویقی، از منابع بودجه ­ای و نظام بانکی و تسهیلات پارکینگ­های محله­ای، منطقه­ای و شهری برای واگذاری به شهروندان اقدام کند.

ابعاد پارکینگ

حداقل فضای خالص برای پارکینگ­های مسقف و غیر مسقف، متناسب با تعداد واحد و به ترتیب برای یکواحد 5 × 2/5 متر، برای دو واحد 5 × 4/5 متر و برای سه واحد 5 × 6/5 متر است. عرض مفید راه عبوری پارکینگ نیز حداقل 3 متر و برای مازاد بر سه واحد به ازای هر واحد خودرو 2 متر به عرض مفید افزوده می­شود.

تبصره­ 1: حداقل عرض مفید لازم برای پارکینگ معلولان، حداقل 3/5 متر و به ازای هر واحد پارکینگ اضافه شده­ معلول 3 متر و برای پارکینگ­های عمومی، تابع ضوابط و مقررات مربوطه است.

ارتفاع پارکینگ

حداکثر ارتفاع تمام شده­ی پیلوتی، به شرط استفاده برای پارکینگ 2/6 متر است. در صورت عدم احداث زیرزمین، ارتفاع تمام شده تا 2/2 متر، به شرط پایین‌تر بودن سطح فنداسیون از گذر تا 60 سانتیمتر بلامانع است.

تبصره­ 1: برای مجتمع ­هایی که دارای بیش از 25 واحد پارکینگ است یا مساحت پارکینگ آنها بیش از 1000 متر مربع است حداکثر ارتفاع پارکینگ در زیرزمین­ها و همکف تا 3 متر مجاز است.

تبصره­ 2: ارتفاع پیلوتی برای تأمین پارکینگ در مواردی که منطبق بر مبحث 15 مقررات ملی ساختمان است متناسب با نوع پارکینگ مکانیکی مورد تقاضا، و بر اساس ضابطه­ی مربوطه تعیین می­شود.

شیب و شعاع گردش پارکینگ

اجرای شیب مثبت و معکوس، جهت رَمپ پارکینگ، با رعایت ضوابط نورگیری زیرزمین و سایر مقررات بلامانع است.

تبصره­ 1: حداکثر شیب رَمپ دسترسی برای پارکینگ خصوصی 15 درصد و برای پارکینگ عمومی حداکثر 12 درصد است.

تبصره­ 2: شعاع گردش رَمپ به غیر از پارکینگ­های عمومی، حداقل 5/6 متر برای خودروهای سواری است (شعاع از آکس رمپ قوسی).

راه ورودی و رَمپ پارکینگ

یک راه ورودی برای پارکینگ از هر خیابان، مجاز است. در صورتی که بر ملک 20 متر و بیشتر باشد، (صرفاً در پارکینگ­های عمومی و موارد تجمیع قطعات با حداقل بر 14 متر) با اولویت به تأمین پارکینگ ملک، استفاده از دو درِ ورودی برای پارکینگ مجاز است. راه ورودی رمپ پارکینگ از قسمت فضای آزاد ساختمانی بلامانع بوده، و راه وردی، جزو فضای پارکینگ ساختمان نیست. رَمپ پارکینگ در فضای باز ساختمان نیز، در کلیه­ جهات قطعه، جزو زیر بنا محسوب نمی­شود.

تبصره 1: در قطعاتی که سطح پارکینگ بیش از 100 متر مربع وسعت دارد یا دارای بیش از 25 واحد پارکینگ است، تأمین دو رَمپ ورودی و خروجی، به عرض مفید حداقل 3/5 متر یا یک رَمپ به عرض مفید حداقل 5 متر با رعایت ضوابط آیین‌نامه‌ی مربوطه بر اساس مقررات ملی ساختمان الزامی است.

تبصره­ 2: به منظور ایجاد زمینه­ی تأمین پارکینگ، احداث رَمپ در حیاط املاک جنوبی با حداقل عرض قطعه 10 متر (در محل اجرای رمپ) بلامانع است.

تبصره­ 3: برخورداری از خروجی اضطراری و دسترسی مستقیم به طبقات و فضاهای مشاعی ساختمان به وسیله پله از زیرزمین (پارکینگ) الزامی است.

تبصره­ 4: دسترسی مستقیم پارکینگ از طریق پله به طبقات و فضاهای مشاعی الزامی است و در صورتی که ملک دارای آسانسور باشد دسترسی توأمان به پارکینگ از طریق پله و آسانسور نیز الزامی است.

ارسال شده در : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

  1. […] ضوابط طراحی پارکینگ از نکات لازم و ضروری برای معماران د… […]

از جدیدترین مقالات معماری بهره مند شوید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

طبقه بندی